Toezicht niet streng genoeg

Veel mensen zijn het er over eens dat het toezicht op de markt van de minileningen niet streng genoeg is. Dat men het hier wel massaal over eens komt vooral omdat er nog altijd kosten in rekening worden gebracht die vooraf niet helder zijn doorgenomen en aangegeven. Dit is niet netjes naar de consument en kan er dus ook toe leiden dat men uiteindelijk niet in staat is om de lening op de juiste tijd te voldoen.

Toch zien we wel dat de duimschroeven steeds verder worden aangedraaid op dit gebied en dat er wel degelijk op de kwaliteit van de kleine leningen wordt gelet. Door het aandraaien van de duimschroeven resulteert dit ook eigenlijk direct in een reactie en zorgt het ervoor dat er aanbieders niet meer in staat zijn hun diensten te verlenen, aangezien zij voornamelijk hun geld verdienden met het uitoefenen van praktijken die niet door het daglicht verdragen konden worden.

Goed nieuws dus, en dat betekent dat geld lenen veiliger wordt. Of het ook daadwerkelijk te merken is in de kosten en of het dus goedkoper wordt valt nog zeer te betwijfelen.

Previous post:

Next post: